سونوگرافی

سونوگرافی

دستگاه سونوگرافی SAMAUNG همراه با ۳ پروب

خدمات تشخیصی که در این بخش ارائه میشود عبارتند از :

 • کلیه سونوگرافی های عمومی
 • کلیه سونوگرافی های تخصصی
 • شکم ( کبد / کیسه صفرا/ طحال/ پانکراس/ کلیه ها / پاراآئورت …….)
 • لگن ( مثانه / پروستات / رحم و تخمدانها …….. )
 • از شریانها و وریدها / بیضه ها / پنیس / ( آلت تناسلی مردان ) با تزریق / کاروتید / تیروئید / رحم / جفت و جنین و…………

کلیه سونوگرافی های داپلر رنگی جهت بررسی:

 • عروق کاروتید ور تبرال از نظر وجود پلاک و تنگی
 • عروق رنال جهت بررسی استنوز شریان رنال ، ترومبوزورید رنال
 • کبد از نظر هیپروتانسیون پورت ، ضایعات عروقی و تومورال
 • داپلر جنین ، از نظر IUGR  و آنومالی ها
 • داپلر پنیس با تزریق پاپاورین

بارداری روتین و تخصصی :

 • تعیین وضعیت بارداری / غربالگری NT / NB آنامولی اسکن / بیوفیزیکال پروفایل / تاخیر رشد جنین / ترانس واژینال ( کلیه موارد آماده سازی توسط تکنسین خانم انجام میشود )
 • نسوج سطحی
 • پستان و نواحی آگزیلری / بیضه و آلت تناسلی مردان و …….

با پزشکان ما آشنا شوید

دکتر عماد انصاری پور

فلوشیپ تصویربرداری مداخلهای (اینترونشنال رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی

درخواست وقت ملاقات