CSR

CSR در کلینیک بخش بسیار پر اهمیتی می باشد. عملکرد نادرست این بخش فعالیت اتاق عمل را ناکام خواهد نمود CSR یا مرکز استریل مکانی است که کلیه وسایل مورد نیاز بخشها و اتاق عمل در آنجا ضدعفونی و استریل میگردند.

بهترین مکان برای قرارگیری بخش CSR در نزدیکی اتاق عمل است .
تا هنگام حمل و نقل از هدر رفتن وقت و ایجاد خسارت به دستگاهها و وسایل جلوگیری شود درب ورودی بخش CSR باید به اندازه ای بزرگ باشد ( حدودا” ۲۰/۲ متر ) تا عبور و خروج ترالی و برانکارد به راحتی امکانپذیر باشد .
(ترالی سبدهای بزرگی هستند که وسایل قبل و یا بعد از استریل روی آن چیده می شوند)
سیستم تهویه CSR بسیار اهمیت داشته و باید بتواند به خوبی کار کند . دما در بخش مذکور بدلیل کارکرد دستگاههای اتوکلاو عموما” بالاست . بنابراین باید با استفاده از تهویه مناسب دما را کاهش و در حد ایده ال نگهداشت.