پزشکان

انتخاب پزشک

ابزار یافتن پزشک به شما در انتخاب کمک می کند.

دکتر پیام پیشنماز

فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکتر افتخارشاهرودی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکتر علی شمسا

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکتر رضا مهدوی زفرقندی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکتر محمدعلی محمدزاده رضائی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکتر مهدی مودی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکتر رحیم تقوی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکتر علی غیور

متخصص جراحی عمومی

دکتر جواد اسلامی

تخصص گوش، حلق، بینی

دکتر آرش بیرقی طوسی

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

دکتر سعیدرضا قنبری زاده

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکتر محمدحسین قهرمانی

متخصص جراحی استخوان و مفاصل

دکتر داریوش امیری

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکتر حسن احمدنیا

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکتر نزهت موسوی فر

متخصص زنان و زایمان و نازایی