بخش سنگ شکن

بخش سنگ شکن

بخش سنگ شکن همه روزه بجز ایام تعطیل دایر میباشد.شروع پذیرش از ۷ صبح لغایت ۱۳ ظهر میباشد و سنگ شکنی در نوبت صبح و عصر انجام میشود.

داخلی پذیرش سنگ شکن ۱۰۰ و داخلی های بخش سنگ شکن ۵۰۳ و ۲۰۷ میباشد.

این بخش با داشتن جدیدترین دستگاه ها و تکنسین های سنگ شکن زیر نظر مسئول فنی انجام میشود.

برای سنگ شکنی مراحل زیر باید انجام شود.

۱٫      گرفتن برگه هويت و شماره پذيرش از اطلاعات

۲٫      پذيرش بيمار به تربيت شماره و ارائه مدارك لازم در طبقه همکف پذیرش سنگ شکنی

۳٫      مدارک لازم ( دستور سنگ شكن ، دفترچه بيمه، سي تي اسكن يا سونوگرافي ، شناسنامه و كارت ملي كودكان زير ۱۸ سال و حضور پدر با کارت شناسایی عکسدار

۴٫      قطع كردن قرص اسپرين به مدت ۴ روز قبل از سنگ شکن با هماهنگی پزشک مربوطه

۵٫       قطع كردن قرص وارفارين ، پلاويكس، اوسويكس با اجازه دكتر قلب به مدت یک هفته و گرفتن نامه مشورت از پزشك قلب

۶٫       گرفتن نوار قلب بيماران بالاي ۴۰ سال (طبقه همکف)

۷٫       دريافت پرونده از پذيرش سنگ شکن و مراجعه به اتاق پزشك (طبقه همکف) جهت گرفتن شرح حال

۸٫       دريافت فيش از پذيرش و مراجعه به صندوق جهت پرداخت

۹٫       تحويل فيش پرداختي به پذيرش سنگ شکن و تعیین ساعت سنگ شکنی

۱۰٫ روزانه بیش از ۳۰ نفر پذیرش نمی گردد