دکتر عماد انصاری پور

درباره پزشک

سونوگرافی های تخصصی در زمینه کلیه و مثانه و پروستات و همچنین رادیولوژی اختصاصی مانند IVP , VCUG,RUG , و انجام اقدامات اینترونشن مانند نفروستومی (گذاشتن سوند درون کلیه )و انژیوامبولیزاسیون (بستن عروق ) در توده های کلیه سونوگرافی پستان و تیروئید انجام بیوپسی (نمونه برداری )از پستان و کلیه و کبد و غدد لنفاوی و تیروئید و... انجام تخلیه کالکشن (تجمع ترشحات) از داخل شکم و لگن و تعبیه درن انجام انژیوگرافی (بررسی عروق )اندام ها و شکم انجام امبولیزاسیون(بستن عروق) توده ها و عروق غیر طبیعی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 15:00 - 20:00 نبش ارمغان 23- مرکز جراحی . تصویربرداری ارمغان
یکشنبه 15:00 - 20:00 نبش ارمغان 23- مرکز جراحی . تصویربرداری ارمغان
دوشنبه 15:00 - 20:00 نبش ارمغان 23- مرکز جراحی . تصویربرداری ارمغان
سه شنبه 15:00 - 20:00 نبش ارمغان 23- مرکز جراحی . تصویربرداری ارمغان
چهارشنبه 15:00 - 20:00 نبش ارمغان 23- مرکز جراحی . تصویربرداری ارمغان