دکتر مهدی مودی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 17:00 - 20:00 احمد آباد - نبش عارف 1 - ساختمان آزاده
دوشنبه 17:00 - 20:00 احمد آباد - نبش عارف 1 - ساختمان آزاده
چهارشنبه 17:00 - 20:00 احمد آباد - نبش عارف 1 - ساختمان آزاده