دکتر محمدعلی محمدزاده رضائی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 15:30 - 21:00 احمدآباد - پرستار1 - ساختمان 4 - طبقه زیرزمین
یکشنبه 15:30 - 21:00 احمدآباد - پرستار1 - ساختمان 4 - طبقه زیرزمین
سه شنبه 15:30 - 21:00 احمدآباد - پرستار1 - ساختمان 4 - طبقه زیرزمین
چهارشنبه 15:30 - 21:00 احمدآباد - پرستار1 - ساختمان 4 - طبقه زیرزمین