دکتر علی غیور

درباره پزشک

ساعات حضور مطب

روز ساعت آدرس
9:30am - 1:00pm احمدآباد-30متری دوم نبش ابوذر8
5:00pm - 9:00pm احمدآباد-30متری دوم نبش ابوذر8