دکتر علی شمسا

درباره پزشک

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
شنبه 1:00pm - 9:30pm مشهد