دکتر داریوش امیری

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
17:30 - 20:30 بلوار سجاد، بین چهارراه خیام وگلریز، ساختمان پزشکان نگین 1، واحد6