دکتر جواد اسلامی

درباره پزشک

تخصص گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن

ساعات حضور

روز ساعت آدرس
شنبه 18:00 - 21:00 بلوار سجاد،چهارراه گلریز، ساختمان پزشکان نگین،طبقه 4، واحد 14
یکشنبه 18:00 - 21:00 بلوار سجاد،چهارراه گلریز، ساختمان پزشکان نگین،طبقه 4، واحد 14
سه شنبه 18:00 - 21:00 بلوار سجاد،چهارراه گلریز، ساختمان پزشکان نگین،طبقه 4، واحد 14
چهارشنبه 18:00 - 21:00 بلوار سجاد،چهارراه گلریز، ساختمان پزشکان نگین،طبقه 4، واحد 14