38420174 51 (98+)

آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه تشخیص طبی ارمغان در کلینیک ارمغان و در فضایی حدودن ۲۰۰ متر مربع ایجاد شده است این آزمایشگاه دارای بخشهای خون شناسی بیوشیمی میکروب شناسی سرولوژی انگل شناسی و آندرولوژی می باشد.
علاوه بر انجام آزمایشات تشخیص طبی عمومی این آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات تشخیص ناباروری آقایان و خانمها دارای تجهیزات منحصر به فرد بوده و پرسنل تخصصی دوره دیده با تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا مشغول کار هستند.