دکتر پیام پیشنماز

درباره پزشک

فوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 17:00 - 21:30 مشهد، بلوار احمدآباد، عارف، بین عارف 1 و 3 ساختمان پزشكان ايران
یکشنبه 17:00 - 21:30 مشهد، بلوار احمدآباد، عارف، بین عارف 1 و 3 ساختمان پزشكان ايران
سه شنبه 17:00 - 21:30 مشهد، بلوار احمدآباد، عارف، بین عارف 1 و 3 ساختمان پزشكان ايران
چهارشنبه 17:00 - 21:30 مشهد، بلوار احمدآباد، عارف، بین عارف 1 و 3 ساختمان پزشكان ايران
-