دکتر رضا مهدوی زفرقندی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
10:30 - 08:00 بلوار بعثت نبش بعثت 12 ساختمان مهدی 1 طبقه اول