دکتر محمدحسین قهرمانی

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 17:30 - 20:30 احمد آباد، محتشمی، نبش شهید صبوری، ساختمان ایرانمهر طبقه دوم
یکشنبه 17:30 - 20:30 احمد آباد، محتشمی، نبش شهید صبوری، ساختمان ایرانمهر طبقه دوم
دوشنبه 17:30 - 20:30 احمد آباد، محتشمی، نبش شهید صبوری، ساختمان ایرانمهر طبقه دوم
سه شنبه 17:30 - 20:30 احمد آباد، محتشمی، نبش شهید صبوری، ساختمان ایرانمهر طبقه دوم
چهارشنبه 17:30 - 20:30 احمد آباد، محتشمی، نبش شهید صبوری، ساختمان ایرانمهر طبقه دوم