تماس با ما

مدیریت داخلی مرکز جراحی ارمغان

تبسم یک زبان همگانی است که مردم سراسر دنیا آن را درک می کنند.

میتوان مدیر مردم نبود ولی آنان را دوست داشت. اما بدون عشق به مردم نمی توان آنها را مدیریت کرد.

 

احمد پروانه دربندی

دکتری مدیریت دولتی

  • دارای 12 سال سابقه اجرایی و مدیریتی
  • تالیف چندین مقاله و کتاب پژوهشی 

ارسال پیام به ما

    Please prove you are human by selecting the Car.

    آدرس ما

    شبکه های اجتماعی