38420174 51 (98+)

کلینیک دندانپزشکی

کلینیک دندانپزشکی شامل خدمات ذیل می باشد :

1-
ترمیمی/زیبایی

2- جراحی لثه و ایمپلنت

3- بهداشت دهان و دندان

4- دندانپزشکی اطفال

5- ارتودنسی

6- آموزش بهداشت دهان و دندان