38420174 51 (98+)

اتاق های عمل

این مرکز مجهز به 6 اتاق عمل می باشد که کلیه تجهیزات اتاق عمل ، تجهیزات بیهوشی و احیاء بیماران را شامل می شود  و  مورد استفاده کلیه عمل های جراحی است که شامل :
اعمال جراحی باز ، لاپاروسکوپی و آندویورالوژی ( اعمال جراحی از راه مجرا می باشد)
ضمنا ریکاوری کاملا مجهز با سیستم مانیتورینگ که بعد از اعمال جراحی علائم حیاتی بیمار را نمایش می دهدو تحت نظر متخصص بیهوشی بوده که پس از بیداری کامل بیمار از اتاق عمل ترخیص میشود.