38420174 51 (98+)

پذیرش بیمار

بخش پذیرش بیماران کلینیک ارمغان مشهد

 نحوه پذیرش بیمار


 

الف) مراحل پذیرش بیمارانی که دستور بستری از طریق درمانگاه یا مطب پزشک دریافت می نمایند:

۱ – مراجعه بیمار با همراه وی به واحد پذیرش جهت تشکیل پرونده بستری با در دست داشتن دستور بستری

۲ – وارد کردن مشخصات بیمار و اطلاعات موردنیاز در برنامه پذیرش، اخذ رضایت نامه از بیمار یا همراه وی و تشکیل پرونده

تبصره 1 بند ۲: حضور ولی ، قیم قانونی ، همسر یا یکی از وابستگان درجه یک بیماران بخش های – ارولوژی – ناباروری جهت اخذ رضایت معالجه و عمل جراحی الزامی است .

تبصره 2 بند ۲: جهت عمل بیماران زیر ۱۸ سال رضایت پدر یا قیم لازم است، درصورت عدم حضور آنها اصل قیم نامه یارضایت نامه محضری پدر یا قیم قانونی آورده شود.

تبصره 3 بند ۲: ارائه شناسنامه و کارت ملی و دفترچه بیمه درمانی بیمار به هنگام تشکیل پرونده الزامی می باشد.

۳ – مراجعه به واحد البسه جهت دریافت لباس بیمار

۴ – ارجاع بیمار به بخش مربوطه با در دست داشتن پرونده

۵ – مشخص شدن اتاق و تخت بیمار در بخش بستری

* وسایل انتقال بیمار به بخش های بستری فراهم می باشد. (برانکارد – ویلچر)


ب) شرایط پذیرش بیمه بیماران جهت اعمال جراحی:


لازم است بیماران تحت پوشش بیمه هنگام مراجعه جهت پذیرش بستری به نکات زیر توجه نمایند:

۱ – جهت استفاده از بیمه، لازم است دفترچه های بیمه تاریخ اعتبار و برگ سفید داشته باشد.

۲ – دفترچه های بیمه روستایی باید دارای مهر خانه بهداشت (پزشک خانوار) و به تاریخ روز باشد.

۳ – کودکان بالای ۲ سال باید حتماً دفترچه بیمه عکسدار داشته باشند؛ در مورد کودکان زیر ۲ سال که دفترچه بیمه آنها عکس ندارد، به همراه داشتن دفترچه بیمه پدر و مادر الزامی است، در غیر این صورت هزینه ها به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.

۴ – ارائه شناسنامه برای خانم های مجرد بالای ۱۸ سال و گواهی تحصیلی برای آقایان بالای ۲۰ سال الزامیست در غیر این صورت هزینه بیمار آزاد دریافت خواهد شد.

۵ – در مورد بیماران اتباع غیرایرانی ارائه یک کارت شناسایی معتبر عکسدار الزامی است. (شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کارت اقامت)

د) بیمه های تکمیلی

مراجعینی که دارای بیمه تکمیلی می باشند در اسرع وقت جهت اخذ راهنمایی لازم به واحد ترخیص مراجعه فرمایند.

 

توجه :

باتوجه به اینکه استفاده از دفترچه بیمه دیگران باعث ایجاد مشکلات قانونی برای ۱ – بیمار ۲ – صاحب دفترچه ۳ – مراجعات بعدی بیمار ۴ – دریافت شناسنامه برای نوزاد ۵ – انتقال به سایرمراکز و... می شود لذا جهت جلوگیری از مشکلات مذکور از دفترچه غیره به هیچ عنوان استفاده ننمائید.